Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał dzisiaj decyzję o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie Polski preparatu Cardiamid-Coffein. Z obrotu jest wycofywana seria preparatu o numerze: 00480608, z datą ważności do maja 2011 r.
Z prośbą o podjęcie takiej decyzji zwrócił się producent - Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA. Powodem jest niespełnienie wymagań jakościowych.

Szefowie Polfy zdecydowali się na ten krok po tym, jak dostali wiadomość z Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala im. Kopernika w Gdańsku, do którego zgłosiła się pacjentka, która kupiła dwie buteleczki tego leku w jednej z gdańskich aptek. W jednej z butelek była substancja mająca inny smak i zapach niż znany jej Cardiamid. W drugiej był właściwy lek.