Akty mianowania wręczył przełożony policjantów, inspektor Tomasz Szwed. I zastępca komendanta powiatowego, Mariusz Siejka, został podinspektorem policji (do tej pory był nadkomisarzem).

Na wyższe stopnie służbowe awansowano:

korpus oficerów starszych - 3

korpus oficerów młodszych - 2

korpus aspirantów - 26

korpus podoficerów - 20

korpus szeregowych - 15

Ze względu na wymogi sanitarne uroczysta zbiórka odbyła się w ograniczonym gronie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele pabianickich urzędów: wiceprezydent Marek Gryglewski, Henryk Brzyszcz z Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Monika Szewczyk, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych.

Komendant powiatowy pochwalił swoich podwładnych, podziękował za wzorową służbę i życzył im dalszych sukcesów zawodowych i prywatnych.