Porozumienie dotyczy wsparcia w czasie działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Łodzi.

– Cieszymy się, że możemy wspomóc policję w Łodzi w zasobach ludzkich oraz sprzętowych. Jest to drugie porozumienie w tej formie. Od pół roku współpracujemy również z Komendą Powiatową w Pabianicach – mówi ratownik. 

Poza poszukiwaniami zaginionych chodzi również o działanie w sytuacjach kryzysowych. To m.in. katastrofy naturalne, awarie techniczne i inne lokalne zagrożenia. Oddział Terenowy w Pabianicach ze swojej strony zobowiązał się zapewnić specjalistyczny sprzęt ratownictwa, w tym quady, drona oraz ambulans medyczny. Dzięki temu dodatkowemu wyposażeniu możliwe będzie szybsze i efektywniejsze prowadzenie chociażby poszukiwań w trudno dostępnym terenie.

Porozumienie podpisał insp. Paweł Karolak, komendant miejski Policji w Łodzi wraz z przedstawicielami Ochotniczego Sztabu Ratownictwa i Łączności w Częstochowie, oddział terenowy w Pabianicach. Reprezentowali go: Marcin Zawadzki – wiceprezes i Julia Baranowska – skarbnik.

W wystąpieniu insp. Paweł Karolak podkreślił wagę zawartego porozumienia i wyraził nadzieję, że tego rodzaju inicjatywy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w mieście.