3 – 4 mln dorosłych i dzieci żyjących w polskich rodzinach z problemem alkoholowym cierpi wskutek braku stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa oraz niezaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych i materialnych. W wielu przypadkach przystosowanie się do tej anormalnej sytuacji przybiera formę współuzależnienia.

Punkty pomocowe dla bliskich osób uzależnionych uruchomiono w czterech miejscowościach: stolicy naszego województwa, mieście powiatowym, małym mieście i gminie wiejskiej.

Bezpłatna pomoc doradczo-terapeutyczna pedagogów i psychologów dla mieszkańców województwa łódzkiego będzie udzielana do końca roku w godzinach popołudniowo-wieczornych podczas dyżurów specjalistów w wybrane dni w punktach w: Głownie (ul. Karasicka 54), Łodzi (ul. Zachodnia 97 i ul. Łąkowa 27), Pabianicach (ul. Traugutta 6a) i Rogowie (ul. Wojska Polskiego 26). W gabinecie w Łodzi zaplanowano też dyżury prawnika.

Zapisy na wizyty są przyjmowane telefonicznie 794 430 463 i mailowo pomocpsychospoleczna@op.pl.

Oprócz bezpośrednich wizyt można też skorzystać z poradnictwa internetowego - konsultację w sprawie opisanego problemu otrzyma się tą drogą w ciągu kilku dni od zgłoszenia.