Przez 5 dni w godz. 12.00-14.00 do Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej (ul. Partyzancka 31) o pomoc będzie się można zwrócić do: konsultanta „Niebieskiej Linii”, kuratorów sądowych orzekających w sprawach karnych oraz rodzinnych i spraw nieletnich oraz dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji. W godz. 12.00-16.00 swój dyżur będzie miał prokurator. 25 lutego od godz. 15.00 do 19.00 skorzystać będzie można z bezpłatnej porady radcy prawnego.

Od 25 lutego do 1 marca w godz. 9.00-16.00 w Prokuraturze Rejonowej (ul. Warszawska 39) wszystkich zainteresowanych pomocą przyjmować będą prokuratorzy.

Idea „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku. Związana była z obchodzonym na całym świecie, w tym od 2003 roku w Polsce, Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest 22 lutego