Komendant Straży Miejskiej, Tomasz Makrocki już wystąpił z wnioskiem do sądu o kierowanie skazanych na prace społeczne. Będą zajmować się porządkowaniem miasta. Pomogą przy odśnieżaniu chodników, sprzątaniu, czy skuwaniu lodu. Ich pracę będą nadzorować strażnicy. Niektórzy mogą zostać skierowani do eko-patrolu. Będą szukać dzikich wysypisk śmieci i je likwidować. 

W większości będą to sprawcy wykroczeń i osoby, które nie są w stanie opłacić kary grzywny. Pierwsi skierowani do prac społecznych trafią do komendy w styczniu przyszłego roku.