Na realizację pomysłów pabianiczan, którzy złożyli wnioski do budżetu obywatelskiego, jest przeznaczony milion złotych. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 49 propozycji. Na każde zadanie mieszkańcy mieli limit 100.000 zł. Czego dotyczyły te pomysły?

Modernizacja boiska szkolnego – nowe boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 17.

Pole do minigolfa przy Grota-Roweckiego. Budowa chodników w okolicy ul. Jana Pawła II, Matejki i Cichej.

Rewitalizacja terenów zielonych i ciągów pieszo-jezdnych w osiedlu 1000-lecia.

Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy.

Zakup środka transportu dla klubu MUKS "Włókniarz" Pabianice.

Park edukacyjny na wewnętrznym dziedzińcu SP 13 - teren zielony z przystosowaniem do minimiasteczka ruchu drogowego.

Wstępny projekt koncepcji odwodnienia terenu osiedla Dąbrowa wraz z wariantami odprowadzenia wód gruntowych.

Wydzielenie funduszu na finansowanie zakupu archiwaliów i zabytków ściśle związanych z historią Pabianic.

Termomodernizacja stropu hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów oraz wymiana drzwi wejściowych.

Zrobienie nawierzchni ulicy Rolniczej wraz z chodnikiem.

Budowa chodnika na ul. Wiązowej. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Żelaznej/Karniszewickiej.

Utworzenie Pabianickiego Klubu Aktywnego Seniora.

Taryfa Obywatelska 3+6 dla opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców Pabianic.

Wymiana starej nitki wodociągowej, montaż szamba ekologicznego i naprawa ogrodzenia na działkach przy Karniszewickiej.

Wybieg dla psów w parku Wolności.

Realizacja pomnika kanonika Jana Długosza przy zamku.

Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Matejki 45/47 do ul. Jana Pawła II.

Modernizacja boiska sportowego w zasobach PTC Pabianice.

Dwa wnioski dotyczyły bezpłatnego miejskiego internetu i hot-spotów.

Budowa siłowni pod chmurką na terenie „Orlika" przy SP 3.

Budowa torów biegowych i niecki do skoku w dal na terenie SP 3.

„Skwer naszych marzeń” między ulicą Szarych Szeregów, Odrodzenia i Robotniczą.

Odnowienie pomnika 15. Pułku Piechoty "Wilków" w parku Wolności.

Mural w centrum miasta wraz z wymianą okien (na Zamkowej przy ul. Kościuszki).

Na wszystkich sygnalizacjach świetlnych tabliczki informujące o bezpiecznym przejściu dzieci.

Modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw domowych znajdujących się przy ul. Jutrzkowickiej (8bc,10,12) i działek sąsiedzkich.

Budowa nowoczesnego placu zabaw przy boisku wielofunkcyjnym w centrum (w okolicy SP 1).

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 8.

Przygotowanie projektu rewaloryzacji bulwaru im. Feliksa Kruschego.

Zmiana systemu sposobu ogrzewania pomieszczeń budynku strzelnicy sportowej LOK "WALTER".

Renowacja części nawierzchni alei głównej w parku Wolności przy ulicy Łaskiej.

"AQUA FUN", czyli pływający sportowo-rekreacyjny plac zabaw na Busince.

Siłownie zewnętrzne w parkach im. Słowackiego oraz na Zielonej Górce.

Plac treningowy do street workout i ćwiczeń kalistenicznych dla mieszkańców na Busince.

Organizacja Międzynarodowego Dnia Kultury w Pabianicach.

Wymiana sieci wodociągowej o długości 350 mb przy ul. Karniszewickiej 119.

Zakup i rozmieszczenie budek dla kotów wolno żyjących na terenie miasta.

Remont budynku szkutni Retmanatu Drużyn Wodnych Hufca ZHP przy Konstantynowskiej.

System koszy na psie odchody rozmieszczony w całym mieście, czyli Psia Stacja ARES.

„Razem dla dzieci” - tablice multimedialne w SP 14.

Wszystkie dzieci grają w szachy – program edukacyjny we wszystkich podstawówkach.

Utworzenie izby pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego w domu, w którym mieszkał.

Budowa placu zabaw i wymiana kostki brukowej przy Karniszewickiej 19.

Projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na Lewitynie.

Ostateczna lista projektów, które zostaną poddane głosowaniu, zostanie sporządzona przez specjalnie powołany zespół konsultacyjny i podana do informacji do 22 września.

- Teraz sprawdzamy, czy wnioski są poprawne pod względem formalnym i merytorycznym - mówi Katarzyna Golińska z Urzędu Miejskiego. - Te, które się zakwalifikują, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w dniach 7-20 października.

W tym terminie pabianiczanie będą mogli głosować na projekty osobiście lub za pośrednictwem internetu. Zagłosować przez internet będzie można po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie urzędu. Dla osób, które wolą zagłosować osobiście, urny do głosowania zostaną wystawione w specjalnie wyznaczonych miejscach w mieście.