Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks” na organizację obozów sportowych dla dzieci z Pabianic dostało 996 zł, na organizację obozów turystyczno - krajoznawczych w górach lub nad jeziorami - 2.100 zł, a na organizację wypoczynku w formie zajęć sportowo - rekreacyjnych - 2.510 zł.

UKS „Azymut” na organizację obozów sportowych dla dzieci z Pabianic - 1.245 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” na organizację półkolonii letnich 10-dniowych na terenie Pabianic dla dzieci - 2.000 zł, na organizację wypoczynku w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych - 2.510 zł, a na organizację obozów sportowych - 1.494 zł.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium” przy ul. Jana Pawła II 46 na organizację wypoczynku w ośrodkach stacjonarnych w odległości do 100 km od Pabianic dla dzieci z terenu Pabianic otrzymało 57.000 zł.

Pabianicki Klub Koszykówki 99 na organizację obozów sportowych dla dzieci z Pabianic dostał 3.000 zł, organizację wypoczynku w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych - 2.510 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Gdańskiej 6 na organizację bezpłatnych 10-dniowych półkolonii dla 50 dzieci typowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej otrzymało 6.300 zł. A na organizację półkolonii letnich 10-dniowych na terenie Pabianic dla dzieci z Pabianic - 9.060 zł.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na organizację obozów turystyczno-krajoznawczych w górach lub nad jeziorami dla dzieci z Pabianic dostanie 4.900 zł.

Pabianickie Towarzystwo Koszykówki na organizację obozów sportowych dla dzieci z Pabianic otrzyma 1.370 zł.

Pabianickie Towarzystwo Cyklistów na organizację wypoczynku w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych dostanie 1.640 zł, na organizację obozów sportowych dla dzieci z Pabianic - 935 zł, na organizację obozów sportowych dla dzieci z Pabianic - 3.000 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego na organizację obozów pod namiotami przez 14 dni nad morzem, jeziorami lub w górach dla dzieci z Pabianic otrzyma 96.492 zł, na organizację bezpłatnego wypoczynku przez 14 dni dla 100 dzieci typowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej - 44.120 zł.

Stowarzyszenie Żagiel Dla Dzieciaka na organizację obozów pod namiotami przez 14 dni nad morzem, jeziorami lub w górach dla dzieci z Pabianic otrzyma 7.508 zł.