- ŁOW NFZ, mając na uwadze zwiększenie dostępności do świadczeń psychiatrycznych w powiecie pabianickim, w piątek 6 lipca ogłosił konkurs uzupełniający – informuje Anne Leder, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia. - Wybierze maksymalnie 4 oferty na świadczenia psychiatryczne udzielane od 1 września.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie 6 sierpnia.

- Choć oferta NFZ znów opiewa na bardzo niską kwotę, przystąpimy oczywiście do tego konkursu – informuje Jacek Koprowicz, kierownik Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego.

- Oferty przygotowują placówki medyczne. Nie jest winą NFZ, że PCM nie potrafiło przygotować oferty. Potwierdzam ponownie, że komisja konkursowa zaproponowała porównywalną do pierwszego półrocza ofertę finansową, ale dyrektor PCM odmówił jaj przyjęcia. Konsekwencje jego decyzji ponoszą pacjenci. Ogłosiliśmy konkurs na świadczenia psychiatryczne w trosce o mieszkańców powiatu pabianickiego, a nie dla PCM, i to mieszkańcy Pabianic ocenią, czy potrzebują dodatkowych świadczeń medycznych. NFZ daje drugą szansę, jeśli znów PCM nie będzie umiało przygotować konkurencyjnej oferty – trzeciej szansy nie będzie - zaznacza Artur Olsiński, dyrektor ŁOW NFZ.

Jest również szansa, że kilkoro lekarzy z poradni, mimo braku kontraktu z NFZ, będzie w niej ponownie przyjmować – nieodpłatnie. W tym temacie trwają właśnie rozmowy między kierownictwem PCP a prezes Pabianickiego Centrum Medycznego.
Szczegółowe informacje w papierowym wydaniu Życia Pabianic z 17 lipca.

Po zamknięciu poradni w PCP około 1.000 pacjentów zostało bez pomocy.