Klub Radnych oraz zarząd miejski SLD organizują 5 grudnia (środa) spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat projektu budżetu miasta na 2013 r. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w sali nr 4, początek godz. 16.30. Będzie miało charakter konsultacji społecznych. Każdy zainteresowany tematem podziału miejskich pieniędzy pabianiczanin może wziąć w nim udział.

W trakcie spotkania przedstawiciele SLD omówią projekt budżetu przygotowany przez prezydenta Pabianic. Na spotkaniu będzie można zgłaszać swoje propozycje i uwagi do projektu. Te najciekawsze i możliwe do zrealizowania zostaną zgłoszone przez Klub Radnych SLD w formie poprawek do budżetu.

Spotkanie w formie konsultacji organizowane przez SLD jest konsekwencją wcześniejszych działań przedstawicieli SLD. W marcu 2012 r. przewodniczący Klubu Radnych SLD Rafał Boczkiewicz zgłosił projekt uchwały dotyczący konsultacji społecznych. Projekt zakładał obowiązkowe konsultacje prezydenta Pabianic w najważniejszych sprawach dotyczących miasta, m.in. budżetu. Wtedy jednak część radnych uniemożliwiła przyjęcie propozycji SLD.