Zadanie to powierzono skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia. Mogą oni zamienić karę grzywny lub areszt na prace społeczno-użytkowe. Z takiej możliwości skorzystało ośmiu mężczyzn. Jak dotychczas, nadzór nad porządkami sprawuje Straż Miejska. Efekty już widać.

Gdzie jest czyściej?

ul. Zamkowa 43-47

ul. Karniszewicka 63, 207 - uporządkowano teren wokół pojemników na zbiórkę odzieży

ul. Garncarska 20

ul. Dobra 26

ul. Piotra Skargi/Baczyńskiego - uporządkowano teren wokół pojemników na zbiórkę odzieży

ul. Wiejska - pętla tramwajowa

ul. Zaradzyńska 34 - przycięto samosiejki

ul. Grota Roweckiego 24

ul. Karniszewicka - oczyszczono chodnik od strony ul. Piłsudskiego

ul. Zagajnikowa