Potrzebna jest pomoc dla policjantów Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, którzy 15 lutego 2014 roku podczas służby ulegli groźnemu wypadkowi drogowemu. Obaj przeszli już liczne operacje chirurgiczne. Walczą w szpitalu o życie.
Zwracamy się do wszystkich osób o oddawanie krwi (bez względu na grupę), niezbędną do dalszego etapu leczenia policjantów. Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17/25.
W przypadku oddawania krwi prosimy o dopisek: „dla Andrzeja Biegańskiego” lub „dla Mateusza Klimczaka”, pacjentów Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika.