Bez zajęcia i comiesięcznej pensji jest więcej panów (2.892) niż pań (2.590).
Mimo to pracodawcy szukają kilkuset osób do prostych zajęć. Od początku roku do urzędu wpłynęło 1.477 ofert zatrudnienia.
373 osoby bezrobotne skierowano na szkolenia zawodowe, 681 – na staże, 57 – na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 30 – na prace interwencyjne, 64 – na roboty publiczne. Aż 240 osób PUP skierował na prace społecznie użyteczne.