Na dotacje będą mogły liczyć projekty mające na celu wdrożenie programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec/lipiec 2022 r. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 1 391 237,50 zł. Minimalna wartość dofinansowanego pojedynczego projektu to  50 000 zł, natomiast poziom maksymalnego wsparcia nie może przekroczyć sumy  463 690,00 złotych.

Dla kogo pomoc?

Wsparcie zostało przeznaczone dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy z powodu pogarszającego się stanu zdrowia są narażeni na utratę pracy. Dotacje mogą otrzymać również osoby, które dzięki rehabilitacji odzyskały sprawność i mają szansę na ponowne zatrudnienie. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia, spełniających warunki do objęcia programem rehabilitacyjnym. Są to głównie pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii, z chorobami kręgosłupa oraz z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien).

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, które mają doświadczenie w świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Świadczenia opieki zdrowotnej mogą być wykonywane tylko przez podmioty, które są uprawnione do wykonywania działalności leczniczej, natomiast projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z założeniami regionalnego programu zdrowotnego.

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu: „Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego)” można znaleźć na jego stronie, która jest dostępna tutaj

Mieszkańcy powiatu pabianickiego już skorzystali 

Rehabilitacja lecznicza to jedno z ważniejszych zadań prowadzonych w naszym regionie. Wśród realizowanych w ostatnich latach w powiecie pabianickim projektów na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt pt.: „Załóż dres – ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.”. W ramach projektu realizowane są działania rehabilitacyjne i edukacyjne. Treningi umiejętności społecznych mają na celu podniesienie kompetencji osobistych niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym, zapobieganie nawrotowi choroby oraz zwiększanie motywacji do podejmowania różnych wyzwań, w tym zawodowych. Całkowita wartość projektu to 1 311 823,20 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 1 115 049,72 zł.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  rpo@aplanmedia.pl