Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków na staże, prace interwencyjne i bony na zasiedlenie.

Wnioski można składać w dniach 13-15 września oraz 27-29 września.

Ponadto w trybie ciągłym przyjmowane są wnioski na roboty publiczne oraz szkolenia dla osób bezrobotnych.