Pierwsza część będzie o cmentarzu katolickim. Autorka umieści w niej informacje nigdzie dotąd niepublikowane, jak choćby listę nazwisk żołnierzy polskich i rosyjskich pochowanych na naszym cmentarzu. Będą też biogramy pochowanych tu pabianiczan.
Alicja Dopart prosi o kontakt osoby, których krewni są pochowani na cmentarzu katolickim, a chcieliby zamieścić ich biogramy w książce. Czeka na telefony: 0-42 215 61 13.