Widać pierwsze efekty modernizacji linii kolejowej między Łodzią Kaliską a Zduńską Wolą. Pasażerowie korzystają już z nowych peronów w Zduńskiej Woli i Łasku. Wymieniono 26 km torów i sieci trakcyjnej. Obecnie prace prowadzone są na szlakach: Łódź Lublinek – Pabianice i Dobroń – Łask oraz na stacji w Pabianicach.

Na stacji trwa przebudowa układu torowego i sieci trakcyjnej. Widać już konstrukcję nowego 400 - metrowego peronu. Na szerokiej platformie peronowej wyłożonej antypoślizgową nawierzchnią z liniami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących będą zamontowane nowe wiaty, ławki, nowoczesny systemem oświetlenia, wyświetlacze i tablice informacyjne. Wygodne dojście do peronu przydworcowego i wyspowego oraz do ulicy Topolowej zapewni budowane przejście podziemne z windami.

Zmiana organizacji ruchu drogowego w Pabianicach

W poniedziałek, 9 września, rozpoczęła się przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Torowej, a po jej zakończeniu prace będą kontynuowane na przejeździe przy ul. Wspólnej. W pierwszym etapie prac będzie wymieniony tor nr 1 i odwodnienie. Docelowo, po zakończeniu prac na drugim torze, na przejeździe będzie wymieniona także nawierzchnia drogowa.

W ramach projektu będzie także zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy na ul. Wspólnej. Prace rozpoczną się po zakończeniu obecnie prowadzonych prac.

Zmiana organizacji ruchu – schemat

Prace na kolejnych odcinkach szlaku

Dotychczas przebudowano tory, zmodernizowano obiekty inżynieryjne oraz infrastrukturę pasażerską na odcinku między Zduńską Wolą a Łaskiem. W kolejnym etapie modernizacji prace są skoncentrowane na szlakach Pabianice - Łódź Lublinek oraz Dobroń - Łask. Na 26 km odcinku zostaną przebudowane tory i sieć trakcyjna, 10 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 3 mosty i 4 przepusty. Zakończenie prac na linii nr 14 Łódź Kaliska – Zduńska Wola planowane jest do końca 2020 roku.

Po zakończeniu modernizacji 42-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 14, podróż ze Zduńskiej Woli do Łodzi Kaliskiej skróci się o ponad kwadrans. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h. Nowy system sterowania ruchem zwiększy przepustowość linii, dzięki czemu pociągi pasażerskie będą mogły częściej kursować.

Wartość projektu „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola wynosi blisko 67 mln euro, z czego ponad 43 mln euro pochodzi z dofinansowania w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.     www.plk-sa.pl / www.plk-inwestycje.pl

Ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa      www.portalpasazera.pl / www.funduszeeuropejskie.gov.pl