Szkolenie prowadzone przez Barbarę Łaską, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, na temat: "Kształcenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego" miało na celu przekazanie merytorycznej wiedzy odnośnie nowelizacji przepisów o orzecznictwie z zakresu kształcenia specjalnego. Informacje te przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych przez placówkę usług oraz pomogą w trafności decyzji podejmowanych w stosunku do dzieci upośledzonych lub niepełnosprawnych ruchowo.
Pabianicka poradnia oferuje profesjonalną pomoc mieszkańcom powiatu pabianickiego poprzez poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Prowadzi konsultacje, diagnostyki i terapie dla uczniów kierowanych do poradni przez szkoły, placówki służby zdrowia i inne instytucje sprawujące opiekę nad dzieckiem.