W tym roku Urząd Miejski wyremontował 17.838 m kw. chodników i miejsc postojowych.
 
- Dodatkowo zostało położonych 1.340 mb. nowych nawierzchni i nakładek bitumicznych na drogach publicznych – wyliczał na konferencji prasowej prezydent Grzegorz Mackiewicz.
 
W trakcie realizacji (aktualizacja na 10 października):
- budowa ul. Próżnej, 1.259.604,42 zł, termin do 15 listopada,
- przebudowa ulicy Kasztelańskiej, 223.992,33 zł, termin do 15 listopada,
- remont chodnika ul. Karniszewicka (Wspólna – Torowa), 212.088,12 zł, termin do 31 października,
- remont miejsc postojowych ul. Wyszyńskiego, 60.374,46 zł.
 
Do realizacji – termin do 30 listopada:
- remont miejsc postojowych ul. Wajsówny, 86.548,80 zł,
- remont nawierzchni jezdni Jana Pawła II (VII łopatka), 21.932,38 zł,
- remont chodnika wraz z zatoką parkingową ul. Matejki, 102.052,72 zł,
- remont chodnika wraz z zatoką parkingową ul. Konopnickiej, 74.901,44 zł,
- remont chodnika ul. Ewangelicka, 35.516,26 zł (planowany termin rozpoczęcia prac połowa listopada 2016 r.),
- remont ulicy Sienkiewicza (trwa postępowanie przetargowe).
 
Prace w pasach drogowych dróg gminnych:
1. ul. Konopnickiej – budowa gazociągu wraz z odtworzeniem chodników, w przeważającej części na całej szerokości z nowego materiału. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Prace zakończone, odbiór dokonany na przełomie września i października;
2. ul. Grabowa, Świętokrzyska, Targowa i Piękna w skrzyżowaniach z ul. Orlą – budowa ciepłociągu. Inwestor: Zakład Energetyki Cieplnej. Prace zakończone, planowany odbiór do końca tego tygodnia;
3. ul. 15. Pułku Piechoty "Wilków", Karniszewicka – budowa gazociągu. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. Prace zakończone, odbiór dokonany na przełomie września i października;
4. ul. Szczęśliwa, Radosna, Widzewska, Lazurowa, Letnia, Miętowa i Kręta – budowa gazociągu. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Prace trwają do 17 października;
5. ul. Piotra Skargi, ul. Wschodnia (na odcinku od ul. Dobrej do ul. Myśliwskiej) – budowa kanalizacji teletechnicznej. Inwestor: TOYA Sp. z o.o. Prace trwają do 28 października.
 
Planowane inwestycje:
1. ul. Moniuszki (na odcinku od ul. Matejki do ul. Niecałej) – budowa gazociągu. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Planowany termin rozpoczęcia robót: od 17 października (jeśli warunki pogodowe pozwolą);
2. ul. Warszawska (na odcinku od Dużego Skrętu do ul. Widzewskiej) – przebudowa ulicy Warszawskiej – ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z budową chodników ze zjazdami oraz ścieżką rowerową. Inwestor: Gmina Miejska Pabianice. Planowany termin robót: maj - listopad 2017 r. (całkowity koszt inwestycji około 5 mln zł, część środków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej).