Rada nadzorcza PCM nie wyłoniła nowego prezesa spółki. 10 września zostanie ogłoszony nowy konkurs.
 
- Kandydat, którego rekomendowała  rada nadzorcza oraz obserwatorzy konkursu, nie spełnił warunków ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Mówiąc prościej, kandydat, który otrzymał od nas najwyższą notę, nie może zostać prezesem spółki, ponieważ ma wcześniejsze zobowiązania związane z prowadzeniem własnej działalności, z których nie zrezygnuje – mówi Monika Mosiewicz z rady nadzorczej PCM.
 
W związku z tym 10 września rada nadzorcza ogłosi drugi konkurs na stanowisko, z terminem składania ofert do 31 października. Bez zmian pozostaną warunki naboru dotyczące stażu pracy, wykształcenia i wiedzy. Wymagana będzie również ogólna koncepcja funkcjonowania spółki PCM, szczególnie w zakresie dalszych kierunków rozwoju, rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. Konkurs będzie dwuetapowy – najpierw weryfikacja ofert, potem rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Do udziału w przesłuchaniach zostaną zaproszeni zewnętrzni obserwatorzy z głosem doradczym.
 
- Kryteria naboru pozostaną bez zmian, natomiast dodatkowo poprosimy kandydatów na prezesa o pisemne oświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków pod kątem ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i innych, ażeby uniknąć zaistniałej sytuacji – mówi Monika Mosiewicz.
 
Do czasu wyłonienia nowego prezesa obowiązki pełni jak dotąd Agnieszka Owczarek. Była prezes Dominika Konopacka od 15 czerwca pozostaje na zwolnieniu z powodu choroby, aktualnie z terminem do 19 września.