W związku z artykułem „Czy też mam zamieszkać w namiocie?” informuję, iż rodzina zamieszkująca w namiocie, której obecnie wskazałem lokal, posiadała wyrok nakazujący eksmisję z mieszkania będącego w zasobie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jednocześnie tej rodzinie na mocy powyższego wyroku przysługiwało prawo do otrzymania lokalu socjalnego. Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła ww. wyrok w Urzędzie Miejskim w Pabianicach w celu jego realizacji.

W listopadzie 2013 roku rodzinie został zaproponowany do dobrowolnego przyjęcia lokal socjalny o powierzchni 20m2, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną. Propozycja została przez tych ludzi odrzucona.

Z wniosku wierzyciela – Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na wezwanie komornika sądowego do wskazania lokalu socjalnego w lutym 2014 roku został wskazany do zasiedlenia lokal socjalny, który wcześniej tej rodzinie oferowano do dobrowolnego przyjęcia.

Termin eksmisji został wyznaczony przez komornika sądowego na 19.03.2014 roku, na wniosek Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej został przesunięty na dzień 15.04.2014 r.

Rodzina dobrowolnie opuściła lokal i zdała go do zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie zgłosiła się jednak do Urzędu Miejskiego w celu podpisania umowy najmu lokalu socjalnego. W związku z powyższym, Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wycofała od komornika sądowego wniosek o opróżnienie lokalu.

Obecnie, z racji zaistniałej sytuacji, wskazałem tej rodzinie mieszkanie o powierzchni około 20 m2 (zgodnie z ustawową normą). Państwo nie otrzymali umowy najmu na ten lokal, jedynie moją pisemną zgodę na jego zajmowanie na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Za jego zajmowanie rodzina obowiązana jest płacić odszkodowanie odpowiadające wartości komornego. Jest to doraźna pomoc, mająca na celu umożliwienie tej rodzinie bieżącego funkcjonowania z małoletnim dzieckiem i rozwiązania we własnym zakresie swoich problemów mieszkaniowych.

 

 

Prezydent Miasta Pabianic

Zbigniew Dychto