Rząd zobowiązał urzędy do redukcji zapotrzebowania na energię o 10 procent w skali roku. Zgodnie z przyjętą ustawą „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” kierownicy jednostek sektora finansów publicznych od 1 do 31 grudnia mają zredukować zużycie energii elektrycznej (wolumenów) o 10 procent w stosunku do średniej z lat 2018-2019 oraz w 2023 r. ograniczyć o 10 proc. energię w stosunku do zużycia z 2022 r.

- Zaczynamy od siebie zapowiedział sekretarz miasta Paweł Rózga.

I tak ograniczenia zostaną wprowadzone w Urzędzie Miejskim i we wszystkich budynkach użyteczności publicznej poprzez m.in. zmniejszenie do niezbędnego minimum podświetleń wewnątrz budynków po zamknięciu, zamontowanie czujników ruchu i wyłączników światła w przestrzeniach wspólnych, weekendowe ograniczenie poboru prądu i ciepła, wyłączenie poza godzinami pracy zbędnych odbiorników energii (komputery, kopiarki), korzystanie z naturalnego światła, w miarę możliwości przesunięcie godzin sprzątania budynków na wcześniejsze.

- Zwracamy nawet uwagę na gotowanie wody w czajnikach w niezbędnych ilościach – dodaje sekretarz miasta. - Żeby niewykorzystana woda nie stygła i nie była ponownie zagotowywana. Pracownicy są zachęcani do ograniczonego korzystania z drukarek do niezbędnego minimum.

W celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej w miejskich budynkach użyteczności publicznej – z wyłączeniem termomodernizowanych – ZEC będzie regulował krzywą grzania i moc zamówioną według indywidualnych potrzeb placówek. Obniżone zostaną m.in. nocne i weekendowe parametry grzania i nieznaczne obniżone parametry w ciągu dnia. Propagowana będzie  akcja edukacyjna „20 stopni dla klimatu”, organizowana przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, w którą włączył się ZEC.

5248 – tyle świetlówek starego typu w szkołach i przedszkolach zostanie wymienionych na energooszczędne żarówki LED.

- Dotyczy to trzynastu placówek, których nie objął projekt termomodernizacji – wyjaśnia wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek.

Zredukowana zostanie też moc oświetlenia na korytarzach, w salach gimnastycznych oraz na zewnątrz budynków, sprzątanie placówek będzie przesunięte na godziny wcześniejsze.

- Obecnie MOSiR szacuje koszty wymiany oświetlenia na energooszczędne na hali tenisowej i w hali koszykówki, a także na pływalni i boiskach sportowych, treningowych – mówi wiceprezydent Jarmakowska. - Ograniczymy też godziny korzystania z sauny na pływalni, a sauna w hotelu MOSiRu zostanie całkowicie wyłączona. Obniżona zostanie temperatura w pomieszczeniach wynajmowanych komercyjnie, takich jak sala gimnastyczna.

Bieżnia będzie oświetlona do godziny 21.00, tak jak trwają treningi.

Po przeprowadzonej termomodernizacji oszczędności roczne na energii elektrycznej 11 szkół, przedszkoli i żłobka - 536 133 kWh. Oszczędności na CWU i CO od 01.07.2021 - 01.07.2022 - 18 400 GJ, czyli przy dzisiejszych cena nośników energii roczne oszczędności na energii elektrycznej, ciepłej wodzie użytkowej i centralnym ogrzewaniu sięgają w I okresie rozliczeniowym ok. 880 tys. zł, II ok. 2 mln zł, III plan ok. 3 mln zł, razem do lipca 2023 ok. 5 mln 880 tys. zł

Również w parkach zostaną wyłączone lampy sodowe, pozostaną ledowe. Czas oświetlenia parku Słowackiego zostanie skrócony do 20.00 w okresie zimowym. W parku Wolności oświetlenie ledowe wokół głównej alejki, górce aktywności i amfiteatrze będzie skrócone do godz. 22. Oświetlenie do monitoringu pozostanie bez zmian. Wyłączone zostanie oświetlenie nocne targowiska przy ul. Moniuszki oraz całonocna iluminacja kościołów św. Mateusza, Najświętszej Marii Panny, zamku, budynku MOK. Bez zmian pozostanie oświetlenie nocne Lewityna.

Miasto Pabianice kupuje energię elektryczną w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej. Postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej w roku 2023 nadal jest nierozstrzygnięte. Koszt dostawy energii do oświetlenia ulicznego w 2021 wyniósł 933.324 zł (271 zł/MWh), 2022 r. - 1.754.029 zł (509,30 zł /MWh), 2023 r. Przyjmując stawkę proponowaną przez rząd w wysokości 785 zł - 2.703.540 zł. To prawie milion złotych więcej, porównując 2022 do 2023 r.

- Połowa tego, co miasto płaci za dostawę energii elektrycznej stanowią koszty oświetlenia ulicznego – wyjaśnia wiceprezydent Marek Gryglewski. - Rozwiązanie przyjęte przez Pabianice to wyłączanie poszczególnych punktów oświetlenia ulicznego, tylko spośród starych lamp sodowych zużywających najwięcej energii.

W miejscach gdzie na masztach oświetleniowych jest więcej niż jedna oprawa i ograniczenie oświetlenia w miejscach o najmniejszym natężeniu ruchu. Zachowane zostaną dotychczasowe godziny działania oświetlenia ulicznego. W przyszłym roku 4,5 tys. źródeł światła oświetlających miasto zostanie wymienionych na energooszczędne w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic”. Gwarantowany 60 proc. oszczędności, czyli ok. 1 mln zł brutto przy założeniu stawki proponowanej przez rząd 785 zł/MWh.