Udało się zamontować próg zwalniający, który zmusi kierowców do zwolnienia, gdy wjeżdżają do parku Wolności.

 Wydział Ochrony Środowiska w tym roku zdecydował się na montaż progu zwalniającego.

- Akurat droga wjazdowa na teren parku przecina się z alejką, którą spacerują ludzie, a dzieci jeżdżą na rowerkach. Było kilka sytuacji niebezpiecznych, więc jak najszybciej montujemy próg zwalniający dla samochodów – mówi Agnieszka Pietrowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim.