Na słupach ogłoszeniowych pojawiły się ulotki informujące o proteście i zachęcające mieszkańców Pabianic do przyłączenia się do akcji demonstracyjnej. Protest przed Urzędem Miejskim (Zamkowa 16) odbędzie się 16 kwietnia (czwartek) o godzinie 13.00. Przygotował go Społeczny Komitet Członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w porozumieniu ze wspólnotami mieszkaniowymi. Demonstracja ma być odpowiedzią na "(...) brak reakcji Władz Miasta na postulaty odwołania drastycznych podwyżek opłat za ogrzewanie wynoszących łącznie 27,8 proc. oraz drastycznych podwyżek za wodę i ścieki". Protestujący wręczą włodarzom petycję z żądaniami unieważnienia podwyżek i ukarania odpowiedzialnych za nie osób.