16 kwietnia (piątek) o godz. 10.00 w sali numer "4" Urzędu Miejskiego (Zamkowa 16) sprawozdanie z programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" przedstawią osoby zajmujące się tą problematyką. Zaprezentują też nowy program na lata 2010-2011 i powołają zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.