Plan zagospodarowania przestrzennego terenów między Strażacką, Lipową i Grobelną wywołał dyskusję na temat przejęcia przez firmę Aflopa Nieruchomości ulicy Lipowej. Radni obawiali się, że powstanie tam nowa galeria.

- Kto jest właścicielem Lipowej? - pytał radny Różycki.

- Chciałem zgłosić wniosek formalny o zdjęcie tego punku - zakończył dyskusję radny Feliksiński.

7 było za zdjęciem, 11 przeciw. Wniosek upadł.

Ale uchwała dotycząca planu przeszła głosami 15 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.

O Lipowej pisaliśmy tutaj:

www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/co-dychto-furmanowi-obiecal.html

www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/jaka-to-ulica-lipowa-czy-furmana.html

www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/kto-tu-rzadzi-1.html