Niezabudowana działka przy ul. Żelaznej 62 ma 720 m kw. powierzchni. Jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Prezydent chce ją sprzedać za 60.000 zł.
Przy Pięknej 20 do sprzedania są 564 m kw. ziemi, również przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Cena wywoławcza – 150.000 zł.
Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się 22 grudnia (wtorek) o godz. 9.00 (Żelazna) i o 9.15 (Piękna).

Nabywcy tych terenów zobowiązani zostaną do ich zagospodarowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 5 lat od dnia podpisania aktów notarialnych sprzedaży.