Działka przy Starym Rynku ma 464 m kw. Teren jest niezabudowany, przeznaczony na cele mieszkalno – usługowe.
- Cena wywoławcza do przetargu wynosi 280.000 złotych – wyjaśnia Joanna Myczkowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w ratuszu. - Cena ustalona w przetargu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22 procent.
Do sprzedania jest również nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 31 o powierzchni 2.509 m kw. W części przeznaczona jest pod usługi oraz działalność gospodarczo-rzemieślniczą, a w części pod uprawy łąkowe w dolinie rzeki Dobrzynki. Cena wywoławcza – 395.000 zł (plus 22 procent VAT).
Nabywca każdej z powyższych nieruchomości zobowiązany zostanie do ich zabudowy zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 3 lat od dnia podpisania aktu notarialnego sprzedaży.
Oba przetargi odbędą się 14 grudnia (poniedziałek) od godz. 9.00 w sali nr 4 (parter) Urzędu Miejskiego (ul. Zamkowa 16).