Niepotrzebne słoiki, butelki i inną stłuczkę szklaną z naszych gospodarstw odbierze Eko-Region. Firma postawi nam specjalne kosze na te odpady, o ile o to poprosimy. Zrobi to na dodatek nieodpłatnie.
Tak Urząd Miejski wspólnie ze spółką Eko–Region zamierza realizować program zbiórki szkła z gospodarstw domowych Pabianic.
– Każda posesja zostanie wyposażona w pojemnik 120-litrowy – informuje prezydent Zbigniew Dychto. – Będzie opróżniany raz w kwartale. Pierwszy odbiór zaplanowano w październiku.
Ponadto w październiku rozpocznie się zbiórka zużytych baterii. Eko-Region dostarczy nam pojemniki i zabierze ich zawartość. Zrobi to też bezpłatnie.