Blisko 20-osobowa grupa zuchów, harcerzy i instruktorów pabianickiego hufca pojechała na Betlejemski Zlot do Zakopanego.

Tam odbiorą światełko od słowackich skautów w imieniu całej Chorągwi Łódzkiej ZHP.

- Co roku, w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem skauci z Austrii odpalają świecę, której płomień symbolizujący pokój i braterstwo wędruje przez kraje i kontynenty, miasta i wsie, docierając do szpitali, instytucji, szkół, parafii i samych mieszkańców – tłumaczy Oliwia Kruczkowska, komendantka hufca.

Polscy harcerze otrzymają światło 13 grudnia, podczas mszy św. w sanktuarium na Krzeptówkach. Dalej przekażą je skautom z sąsiednich krajów: Niemcom, Duńczykom, Litwinom, Ukraińcom, Rosjanom i Białorusinom. Ogień z Betlejem trafi też do wszystkich województw w Polsce.

Betlejemskie Światło Pokoju, które harcerze przywiozą ze sobą do Pabianic, trafi do firm i instytucji, kościołów, szpitala, urzędów w naszym mieście.

- Drużyny i gromady zuchowe do 20 grudnia będą niosły Światło Pokoju w lampionach również do zaprzyjaźnionych osób i instytucji, wraz z życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – dodaje komendantka.