W piśmie przesłanym przez zarząd czytamy:

- Prosimy o wybieranie zdalnej metody załatwiania spraw w Spółdzielni, tj. poprzez kontakt drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej - apelują pracownicy.

Niezbędne numery telefonów można znaleźć na stronie internetowej www.psm-pabianice.pl w zakładce „Kontakt” oraz w gablotach informacyjnych znajdujących się w klatkach schodowych.

- Zachowując wspólnie powyższe zasady oraz stosując szczególne środki ostrożności i reżim sanitarny, możemy przyczynić się do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii - pisze przedstawiciel zarządu.