W sali Miejskiego Ośrodka Kultury zebrali się radni. Nadzwyczajną uroczystą sesję zwołano w 30. rocznicę wyborów do parlamentu w 1989 roku.

Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia tego wydarzenia.

Oto jego treść:

Dążenia Polaków po drugiej wojnie światowej do wolności zostały okupione wieloma ofiarami, m.in. zrywów 1956 i 1970 roku. Wiara w lepsze jutro pojawiła się w latach 1980-1981 w czasie tworzenia Solidarności. Niestety, te nadzieje zgniotła ciemna noc stanu wojennego. Jednak w umysłach i sercach polskich obywateli pragnienie wolności trwało i nadal czekało na sprzyjający czas, by zmienić się w rzeczywistość. 4 czerwca 1989 roku w rezultacie ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Parlament, w skład którego weszli kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność, wyzwolił w społeczeństwie nadzieję na budowę demokratycznego ładu w suwerennym państwie. Miliony Polaków przy pomocy kartki wyborczej zapoczątkowało głębokie przemiany ustrojowe w Polsce, a następnie w innych krajach bloku radzieckiego, przyczyniając się w kolejnych latach do poszerzenia Unii Europejskiej i NATO. Bez tego zwycięstwa nie byłoby dzisiaj Zjednoczonej Europy.

Rada składa hołd wszystkim, którzy dzięki podziwu godnej postawie obywatelskiej doprowadzili do zwycięstwa pokojowej rewolucji w 1989 roku.

Rada docenia także rolę i pomoc papieża Jana Pawła II i Kościoła katolickiego w procesie demokratycznych zmian ustrojowych. Rozwaga oraz gotowość stron zawartego porozumienia do kompromisu sprawiły, że możemy dzisiaj samodzielnie decydować o swojej przyszłości.

30. rocznica doniosłego wydarzenia pozostaje wciąż inspirującym przykładem obywatelskiego zaangażowania.

W wyborach 1989 roku posłem z Pabianic został Wiesław Kowalski (Solidarność). Potem mieliśmy kilkoro parlamentarzystów. Posłami na Sejm byli: Anita Błochowiak, Grażyna Tyszko, Wiesław Stasiak, a senatorem jest Maciej Łuczak.

Z wykładem o drodze do „Okrągłego Stołu” i pierwszych wyborów wystąpił działacz pabianickiej Solidarności, Janusz Tomaszewski, wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych w latach 1997-1999.

O przemianach w naszym mieście i pierwszych osiągnięciach młodego samorządu (takich jak: rozpoczęcie budowy ujęcia wody przy ulicy Zagajnikowej, remont ratusza, komunalizacja mienia gminnego, reforma oświaty) opowiadał doktor Grzegorz Krzyżanowski – przewodniczący Komitetu Obywatelskiego i pierwszy szef Rady Miejskiej Pabianic w latach 1990-1994.

Doktor nawoływał obecnych i przyszłych radnych, by spierali się tylko o rzeczy ważne. By własne ambicje odrzucili, by zrobili to dla dobra wspólnego – dla dobra mieszkańców naszego miasta.