- Od 14 kwietnia mam przyjemność być komendantem powiatowym policji w powiecie pabianickim - rozpoczął inspektor Cezary Petrus.  - Mamy 218 policjantów, ale mamy też 10 wakatów. Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w policji. 

Komenda zatrudnia obecnie jeszcze 30 osób cywilnych.

Niestety, gdy komendant zaczął mówić, sesję Rady Powiatu opuściło kilku radnych: Włodzimierz Stanek, Marek Błoch, Waldemar Flajszer, Krzysztof Pacholak i Łukasz Stencel. Tylko radny Stencel podał przyczynę wyjścia. Musiał wracać do Urzędu Miejskiego.

Z raportu komendanta wynika, że najwięcej wypadków jest we wtorki, czwartki i piątki. Najbardziej niebezpieczne godziny to od 14.00 do 18.00. To dane z Powiatowej Komendy Policji w Pabianicach z pierwszego półrocza tego roku.

Ofiary zdarzeń drogowych wśród użytkowników dróg:

Na naszych drogach zrobiło się bezpieczniej. W ciągu pierwszych 6 miesięcy zeszłego roku mieliśmy 69 wypadków. W tym roku było ich mniej – 54. Ofiar śmiertelnych rok temu było aż 6. W tym roku tylko jedna. Ranne zostały w zeszłym roku 77 osoby, w tym - 65.

Miejsce i czas zaistnienia wypadków 2017 r. (powiat pabianicki):
 
Droga Miejscowość Wypadki Zabici Ranni Kolizje
K-71 PABIANICE         2            0        3        34
W-710 KONSTAN.       3            0        4        30
P-3304E PCE              5            0        5        23
G108518 PCE             2            0        2        12

Niestety jeździmy za szybko. Na przekroczeniu dozwolonej dopuszczalnej prędkości policjanci łapali nas w zeszłym roku 2.421.

W tym roku ujawnionych kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, było 2.655. Wzrost to 9,7 proc.

Liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu wzrosła aż o 37,1 proc. W pierwszym półroczu zeszłego roku było ich 7.503. W tym roku nasi policjanci skontrolowali aż 10.286 kierowców.

 

Zdarzenia drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących na terenie powiatu pabianickiego:

wypadki 2 (2016)     2 (2017)

zabici     1 (2016)     0 (2017)

ranni      3 (2016)     2 (2017)

kolizje 19 (2016)    26 (2017)

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powiatowa Komenda Policji miała 455 zgłoszeń niepotwierdzonych i 388 potwierdzonych. W sumie zaznaczyliśmy na mapie zagrożeń 843 zdarzenia:

- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 64 potwierdzone,

- nieprawidłowe parkowanie - 101 potwierdzone,

- przekraczanie dozwolonej prędkości - 109 potwierdzone,

- niewłaściwa infrastruktura drogowa - 61 potwierdzone,

- używanie środków odurzających - 16 potwierdzone,

- zła organizacja ruchu drogowego - 3 potwierdzone,

-  żebractwo - 2 potwierdzone,

- nieprawidłowe oznakowanie drogi - 12 potwierdzone,

- akty wandalizmu - 8 potwierdzone,

- dzikie wysypiska śmieci - 7 potwierdzone,

- bezdomność - 1 potwierdzone,

- niszczenie zieleni - 2 potwierdzone.

Czas reakcji policjantów

W ciągu pierwszego półrocza tego roku czas reakcji policjantów w Pabianicach (od chwili zgłoszenia do interwencji) wyniósł średnio 6.32 minuty. Ilość interwencji to 3.672. W tym samym czasie zgłoszeń z obszarów wiejskich było 752. Czas reakcji policji wyniósł średnio 10.52 minuty. Przy interwencjach pilnych czas reakcji w naszym mieście to 5.49 minuty. Takich interwencji policjanci mieli 3.859.

W Konstantynowie w ciągu pół roku 2017 było 1.201 interwencji zwykłych. Średni czas dojazdu to 8.04 minut. Interwencji pilnych było 172. Czas dojazdu - 7.02.

- W Konstantynowie przydałoby się wybudować nowy komisariat - przyznał komendant.

Służby ponadnormatywne

- Będę o tym mówił często. Potrzebne są pieniądze na wsparcie policji. Za te pieniądze policjanci pełnić będą dodatkowe patrole - wyjaśnia komendant. - Te służby są piesze. W przypadku służb ponadnormatywnych, rozliczam z sugestii, wniosków, interwencji, a nie z mandatów. Gmina Dobroń jest jedyną, która zdecydowała się na służby ponadnormatywne.

Po raz pierwszy dzielnicowi otrzymają wizytówki, które ufundował powiat pabianicki. 

- Budujemy wizerunek, że powiat pabianicki i komenda pracują inaczej - przekonuje komendant.