Decyzję taką podjął Zarząd Miasta w poniedziałek 14 stycznia.

- Powodem był brak należytego nadzoru nad firmą - stwierdził Wiesław Madejski, wiceprezydent Pabianic. - Podstawy do zwolnienia dały wyniki kontroli przeprowadzonej ostatnio w ZGKiM. Nieprawidłowości stwierdzono głównie w funkcjonowaniu wydziału transportu.

Hieronim Ratajski będzie brał dyrektorską pensję jeszcze przez 4 miesiące. Z końcem kwietnia kończy mu się okres wypowiedzenia umowy o pracę. Władze miasta zwolniły go jednak z przychodzenia do roboty. Obowiązki szefa firmy pełnić będzie Włodzimierz Raszke, dotychczasowy zastępca Ratajskiego.

We wtorek przeciwko decyzji władz miasta zaprotestowali jednomyślnie związkowcy działający w ZGKiM (w firmie są 3 związki).

- Uważamy, że władze miasta walczą nieczysto, bo za wszelką cenę chcą dać stołek "swojemu" człowiekowi. Zarzuty stawiane dyrektorowi są bezpodstawne. Jesteśmy oburzeni decyzją o jego zwolnieniu - stwierdzili zbulwersowani.

Związkowcy złożyli na ręce prezydenta petycję. Czytamy w niej między innymi:

"Dyrektor jest znakomitym specjalistą i negocjatorem. Skutecznym działaniem niejednokrotnie udowodnił, że zna i czuje potrzeby zakładu i mieszkańców naszego miasta. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki finansowe naszej firmy. Jako dyrektor zakładu budżetowego nieposiadającego osobowości prawnej, mógł działać jedynie w zakresie pełnomocnictw udzielanych przez organ założycielski. Nie zawsze decyzje przychodzące z Urzędu Miasta były podyktowane dobrem mieszkańców Pabianic, ale trzeba było je respektować. Teraz za te niepopularne decyzje odpowiedzialność spada na człowieka uczciwego, bezstronnego, niebawiącego się w rozgrywki polityczne poszczególnych ekip. Przez cały okres sprawowania kierownictwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Ratajski nigdy nie zrobił nic, co zaszkodziłoby mieszkańcom miasta.

(...) odwołanie dyrektora mgr. Hieronima Ratajskiego spowodowane jest tylko i wyłącznie z pobudek politycznych i nie ma absolutnie żadnych merytorycznych podstaw. Mając na uwadze dobro mieszkańców naszego miasta i naszego zakładu, zapewniamy pana prezydenta, że podejmiemy wszelkie dopuszczalne prawem działania, mające na celu cofnięcie błędnej decyzji Zarządu Miasta Pabianic."

Kim jest były dyrektor

Hieronim Ratajski ma 53 lata. Ukończył I LO, wydział ekonomiczny UŁ i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania. Pracował w Pabianickich Zakładach Tkanin Technicznych, Zakładach Przemysłu Filcowego w Łodzi.
Od 1984 roku pracował w RPGKiM, najpierw jako zastępca dyrektora ds. środków produkcji, a od 1990 roku jako dyrektor naczelny.
Był zapaśnikiem Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów. Od kilkunastu lat pełni funkcję prezesa PTC. Od jesieni 2000 roku jest prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Niczego w Pabianicach.