Konferencja pt. Spółdzielnia socjalna receptą na kryzys odbędzie się w czwartek 25 lutego o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Kościuszki 14). Organizuje ją punkt informacyjny Europe Direct.
- Na konferencję zapraszamy osoby, które mogą zostać członkami spółdzielni socjalnej, a więc: osoby bezrobotne, niepełnosprawne, wychodzące z uzależnień, zwalniane z zakładów karnych i uchodźców – informuje Maciej Wlazłowicz z ED.
W programie:
- godz. 10.00-10.30 - „Aspekty prawne i finansowe tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych”, prowadzenie – Sławomira Jakimiak ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”,
- godz. 10.30-11.00 Joanna Gapsa ze Spółdzielni Socjalnej „Sekwens”,
- godz. 11.00-11.30 - „Społecznie znaczy ekonomicznie”, prowadzenie – Jakub Głębowski z Regionalnego Inkubatora Ekonomii,

- godz. 11.30-11.45 – Anna Pakowska z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej,
- godz. 11.45-12.00 – dyskusja.
Spółdzielnia socjalna - forma prawna przedsiębiorstwa mająca umożliwić jej członkom, którymi mogą być zasadniczo tylko osoby wykluczone społecznie i dotknięte przez los (bezrobotni, niepełnosprawni, alkoholicy, narkomani itp.), powrót do uregulowanego życia społecznego i rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.