Pomoc skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy odczuli znaczny spadek dochodów na skutek utrudnień związanych z modernizacją torowiska.

- Ulga w podatku od nieruchomości może dotyczyć odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik prasowy magistratu. - W ostatnim przypadku chodzi o podatek lub ratę podatku niezapłacone w ustawowych terminach.

Podczas rozpatrywania wniosków porównywane będą dochody (straty) z 2021 i 2019 r., czyli obecne i sprzed pandemii. Wzór pisma można znaleźć na stronie https://um.pabianice.pl. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego. 

- Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie ze względu na to, że przepisy prawne nie pozwalają, żeby samorząd „odgórnie” udzielił wsparcia finansowego osobom prowadzącym działalność gospodarczą przy remontowanych ulicach - dodaje rzeczniczka.