- Na obowiązkowe szkolenia będą powoływani żołnierze rezerwy, tj. obywatele, którzy byli w przeszłości w wojsku. Szeregowi do 50 lat i podoficerowie lub oficerowie do 60 lat - mówi ppłk Wiesław Jaskulski, wojskowy komendant uzupełnień z Łodzi.

Powrót do obowiązkowych ćwiczeń nastąpił, gdy armia uznała, że jednostki złożone już z żołnierzy zawodowych, są w stanie organizować ćwiczenia. Tak jest od 2013 roku. W planach na kolejne lata jest zwiększenie ilości szkoleń dla rezerwistów. Do końca bieżącego roku kilkadziesiąt osób z województwa łódzkiego dostanie wezwanie na ćwiczenia.Oznacza to, że również pabianiczanie odświeżą sobie wkrótce znajomość z bronią. Takie szkolenia mają trwać od tygodnia do dwóch.

- W tym roku mamy terminy na październik oraz dodatkowe późniejsze terminy dla osób, które wcześniej z jakichś przyczyn nie mogły stawić się na wcześniejsze wezwania - dodaje podpułkownik.