Od 25 maja we wszystkich miejskich szkołach będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas 1-3. Świetlice będą działały od godz. 7.30 do 15.30, z utrzymaniem zasad bezpieczeństwa.

Szkoły zebrały informacje, ilu rodziców deklaruje chęć posłania dziecka do szkoły. Liczba chętnych nie jest powalajcąca. Na dzień 21 maja zgłoszono 57 dzieci. Do pabianickich podstawówek uczęszcza 1.610 uczniów w tym przedziale wiekowym.

W poniedziałek w Szkole Podstatwowej nr 9 pojawi się zaledwie dwójka dzieci.

- Nie wiadomo jak to będzie wygądało, bo w przypadku przedszkoli również rodzice deklarowali chęć posłania dziecka, a jak nadszedł dzień otwarcia placówki to zrezygnowali – mówi Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Najwięcej dzieci miałobyć pojawić w Szkole Podstawowej nr 5, czyli 9 uczniów.

- Po naradzie z dyrektorami szkół ustalono, że zajęcia dydaktyczne dla uczniów tych klas będą prowadzone jak dotąd, w formie zdalnej – dodaje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

Od 25 maja we wszystkich szkołach ruszą konsultacje dla uczniów klas ósmych. Organizację i plan konsultacji samodzielnie ustalają szkoły.

- Do szkół, które zgłosiły takie zapotrzebowanie zostaną przekazane dodatkowe środki higieniczne: maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji – zapewnia Aneta Klimek.

Niewiele dzieci jest w pabianickich przedszkolach. W czwartek we wszystkich placówkach podlegających miastu było 119 dzieci. Z braku chętnych nieczynne były dwa miejskie przedszkola: PM 2 i PM 6. Natomiast w Żłobku Miejskim przy ul. Moniuszki i przy ul. P. Skargi, było łącznie 33 dzieci. W piątek do miejskich przedszkoli rodzice przyprowadzili 110 dzieci.