Badanie to jest realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś.

Do udziału w spisie są zobowiązani użytkownicy gospodarstw rolnych. Zgłaszając się do niego należy udzielić dokładnych, wyczerpujących i z godnych ze stanem faktycznym odpowiedzi.

Do wyboru są trzy formy udziału w spisie. Najwygodniejszą z nich jest samospis internetowy. Aby wypełnić formularz wystarczy wejść na stronę https://spisrolny.gov.pl. Dostępna jest również forma telefoniczna oraz bezpośrednia rozmowa z rachmistrzem terenowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie spisrolny.gov.pl lub pod numerem infolinii: 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).