Instytut Pamięci Narodowej uhonorował pięć osób i jedną instytucję, które szczególnie zasłużyły się dla upamiętnienia historii narodu polskiego. Wyróżnienie "Świadek Historii" to honorowa nagroda przyznawana za budowanie wspólnoty i tożsamości.

Jedną z nagrodzonych w tym roku osób jest Roman Peska, zmarły w 2003 roku pabianiczanin.

W 1996 r. założył Oficynę Wydawniczą „Pamięć” w Pabianicach, jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych zbrojnym organizacjom antykomunistycznym po II wojnie światowej. Dzięki własnym poszukiwaniom oraz szerokiej społecznej współpracy ze środowiskami kombatanckimi, w tym pabianickim kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i oddziałem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, zgromadził pokaźny zbiór pamiątek i dokumentów, które w 2018 r. zostały przez jego syna przekazane do Archiwum Oddziału IPN w Łodzi. To ok. 5,26 metrów archiwaliów.

Były wśród nich np. publikacje i inne opracowania, archiwalia dot. powstania i działalności Oficyny Wydawniczej „Pamięć”, wspomnienia i relacje, materiały dotyczące pomocy udzielanej przez twórcę osobom ubiegającym się o przyznanie uprawnień kombatanckich oraz odszkodowań za niesłuszne skazanie w okresie po 1945 r. Cennym uzupełnieniem materiałów aktowych znajdujących się w obrębie archiwum osobistego Romana Peski są zgromadzone przez niego zbiory fotografii, nagrań i filmów.

Wyróżnienie odebrała córka Roman Peski z Grzegorzem Mackiewiczem, prezydentem Pabianic.

Pozostali tegoroczni laureaci to: Piotr Matwiej, Jan Pietrzak, Jarosław Stulczewski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz pośmiertnie Roman Peska.

Uroczysta gala 7. edycji Nagrody "Świadek Historii" odbyła się w Muzeum Historii Miasta Łodzi.