Decyzja o podwyżce pensji zapadnie w czwartek – 29 maja, o ile radni powiatowi zgodzą się z wnioskiem przewodniczącego - Floriana Wlaźlaka.
Przewodniczący proponuje, by starosta Krzysztof Habura zarabiał 10.965,75 zł miesięcznie.
Na pensję starosty złożą się: 5.535 zł – wynagrodzenie zasadnicze, 2.100 zł – dodatek funkcyjny, 3.054 zł – dodatek specjalny ( to 40 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) i 276,75 zł - dodatek stażowy w wysokości 5 procent od wynagrodzenia zasadniczego. Będzie wzrastać o 1 procent za każdy rok pracy.
Starosta dostanie też wyrównanie, około 5.000 zł za ten rok, bo uchwała ma moc obowiązującą od 1 stycznia.
W uzasadnieniu wniosku przewodniczący pisze, że w tym roku została zaplanowana 10-procentowa podwyżka dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego. Dostali je w kwietniu z wyrównaniem od 1 stycznia.
Podwyżki płac dla starosty, pozostałych członków zarządu, skarbnika, sekretarza oraz naczelników wydziałów nastąpi w maju także z wyrównaniem od stycznia.
Zgodnie z tabelą wydaną przez Radę Ministrów starostowie powiatów mających do 120.000 mieszkańców (powiat pabianicki ma 119.078 mieszkańców) powinni dostawać: 4.500–6.000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 1.600-2.100 zł dodatku funkcyjnego.