Na wtorkowej sesji Rady Powiatu radni podzielili się obowiązkami. Zapisali się do komisji, w których chcą pracować i wybrali ich szefów. Przewodniczący komisji dostaje za pełnienie funkcji 1.500-1.600 zł. Jego zastępca 1.100-1.200 zł. Szeregowy radny ma ok. 1.000 zł diety. 

Przewodniczącym Komisji Statutowo-Regulaminowej został Marek Gryglewski (SLD). Jego zastępcą jest Rafał Kunka (PO). W komisji będą pracować jeszcze Jadwiga Wadowska-Gryzel (PO), Piotr Grącki (PIS) i Arkadiusz Jaksa (PO).

Szefem Komisji Budżetu i Finansów jest Paweł Kania (BSR), a wiceprzewodniczącym Włodzimierz Stanek (PiS). To najliczniejsza komisja. Zgłosiło się do niej aż 14 radnych: Wioletta Domańska (PiS), Marek Błoch (PiS), Piotr Ambroziak (PiS), Waldemar Flajszer (PiS), Robert Rządziński (PiS), Krzysztof Pacholak (PO), Irena Grenda (PO), Arkadiusz Jaksa, Rafał Kunka, Robert Jakubowski (BSR), Marek Gryglewski (SLD) i Krzysztof Habura (PO). 

Na czele Komisji Oświaty i Wychowania stanie Andrzej Kurzawski (PO), a zastępować go będzie Krzysztof Waligórski (PiS). Tu będą pracować również: Włodzimierz Stanek, Waldemar Flajszer, Jarosław Kosmala (PiS), Piotr Grącki, Maciej Łuczak (PiS), Irena Grenda, Jadwiga Wadowska-Gryzel, Łukasz Stencel (PO), Krzysztof Habura, Florian Wlaźlak (BSR), Robert Jakubowski i Paweł Kania. 

Łukasz Stencel poprowadzi Komisję Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu. Jego zastępcą jest Tomasz Pierzchała (PiS). Do pracy w komisji zgłosili się: Piotr Ambroziak, Piotr Grącki, Jarosław Kosmala, Krzysztof Pacholak, Irena Grenda, Marek Gryglewski, Robert Jakubowski i Florian Wlaźlak. 

Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa został Krzysztof Pacholak. Jego pracę będzie nadzorowała Wioletta Domańska. Na komisjach spotkają się: z Jarosławem Kosmalą, Markiem Błochem, Tomaszem Pierzchałą, Piotrem Ambroziakiem, Waldemarem Flajszerem, Maciejem Łuczakiem, Rafałem Kunką, Arkadiuszem Jaksą, Andrzejem Kurzawskim, Pawłem Kanią, Florianem Wlaźlakiem i Krzysztofem Haburą. 

Robert Rządziński poprowadzi obrady Komisji Rewizyjnej. Jego zastępcą jest Jadwiga Wadowska-Gryzel. Popracują tu też: Paweł Kania, Wioletta Domańska, Marek Błoch, Andrzej Kurzawski i Łukasz Stencel.  

Przewodniczący Rady Florian Wlaźlak (BSR) wybrał też swojego zastępcę. Jako najbardziej doświadczonego radnego zaproponował na to miejsce Waldemara Flajszera. Przewodniczący Rady zarobi 2.000 zł. Jego zastępca dostanie 1.700 zł diety.