Dotację przyznała komisja składająca się m.in. z przedstawicieli Rady Sportu na podstawie regulaminu ustalonego przez Radę Sportu.

Podział środków z dotacji na poszczególne zadania i kluby (sekcje):

 1. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach – sekcja zapasy: 54.000 zł,
 2. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach – sekcja sumo: 15.000 zł,
 3. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach – sekcja piłka nożna: 46.000 zł,
 4. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach – sekcja szachy: 1.000 zł,
 5. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach – sekcja brydża: 4.000 zł,
 6. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach – sekcja kolarska: 5.000 zł,
 7. Klub Sportowy „Zjednoczeni” w Pabianicach: 19.000 zł,
 8. Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w Pabianicach: 104.500 zł,
 9. Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja lekkoatletyka: 18.000 zł,
 10. Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja bieg na orientację: 52.500 zł,
 11. Pabianicki Klub Tenisowy: 12.000 zł,
 12. Pabianicki Klub Koszykówki ’99: 52.500 zł,
 13. Uczniowski Klub Sportowy „Korona”: 24.500 zł,
 14. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks Forma u DyBy Pabianice”: 45.000 zł,
 15. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja piłki nożnej: 52.500 zł,
 16. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja tenisa stołowego: 5.000 zł,
 17. Uczniowski Klub Sportowy „UKS 8” Pabianice: 2.000 zł,
 18. Klub Piłki Siatkowej „Energia – Pabianice”: 3.500 zł,
 19. Pabianicki Klub Sportów Wodnych: 9.000 zł,
 20. Pabianicki Klub Strzelecki Walter: 3.500 zł,
 21. Pabianicki Klub Sztuk Walki „Azja”: 3.500 zł,
 22. UKS „Heros team”: 10.000 zł,
 23. Pabianicki Klub „O co biega”: 2.000 zł,
 24. Centrum Rozwoju Sportu: 2.000 zł,
 25. Masters Handball Team: 2.000 zł,
 26. Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Małych Sportowców Pabianice”: 2.000 zł.

 

Uwaga, dziś, 26 lutego mija termin składania  wniosków na stypendia i nagrody sportowe dla sportowców i trenerów za osiągnięcia w 2018 roku. Do podziału jest w tym roku 140 tys. zł (w 2018 było 100 tys. zł). Stypendium sportowe wynosi nie mniej niż 200 zł miesięcznie (wypłacane przez 12 miesięcy). Wysokość zależy od liczby złożonych wniosków oraz ważności wyników osiągniętych przez zawodników.