Nadpłaty wykazano w 32.730 zeznaniach o wartości 29.326.567 zł. Największa nadpłata wynosiła 39.824 zł. W 7.945 zeznaniach był wniosek o przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na kwotę 323.250 zł. Z ulgi internetowej skorzystało 4.364 podatników na sumę 2.579.135 zł. Drogą elektroniczną rozliczyły się 244 osoby.

Zeznania cały czas napływają do urzędu. Spóźnialscy zostaną ukarani.
Niezłożenie w ustawowym terminie zeznania, z którego wynika podatek do zapłaty lub złożenie zeznania, w którym podatek należny jest w wysokości mniejszej niż być powinien, powoduje powstanie zaległości podatkowej.

– Od takiej zaległości nalicza się odsetki za zwłokę, które wynoszą 10,5 procenta w skali roku – tłumaczy Krzysztof Jasiak, naczelnik Urzędu Skarbowego.

Następną konsekwencją niezłożenia w terminie zeznania lub zaniżenia w zeznaniu podatku, jest kara grzywny. Wyniesie ona od 127,60 zł do 2.552 zł. Jeśli podatnik nie zgodzi się na mandat karny, sprawa może trafić do sądu, gdzie zagrożenie grzywną wynosi do 25.520 zł.

– Jeżeli podatnik, mimo upomnienia, nie ureguluje zaległości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, jestem zobowiązany do wszczęcia postępowania egzekucyjnego – mówi naczelnik. – Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które obciążą podatnika.