Kurs rozpoczyna się 24 kwietnia (piątek) o godzinie 16.00. Chęć udziału trzeba zadeklarować telefonicznie pod numerem 508-214-528.

Podstawowy kurs pierwszej pomocy to 16 godzin dydaktycznych. Kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, a uczestnik po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje zaświadczenie - certyfikat honorowany w krajach Unii Europejskiej. Treści kursu: RKO trzech grup wiekowych, złamania, oparzenia, zadławienia, zatrucia, itp.