Starosta Krzysztof Habura podpisał umowę z dr. Pawłem Radwanem ze spółki Gameta na realizację powiatowego programu zdrowotnego.

 Jak się szacuje, około 1.200 par z powiatu pabianickiego cierpi z powodu niepłodności. Teraz 40-50 z nich ma szanse na rodzicielstwo dzięki Programowi Polityki Zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2023”.

Spółka Gameta – Szpital w Rzgowie - będzie go realizowała w latach 2019 i 2020, bo w kwietniu wygrała konkurs ofert, w którym startowały dwie firmy.

– Wzięto pod uwagę doświadczenie i osiągnięcia w tej dziedzinie medycyny. Warunki finansowe były na ostatnim miejscu – ujawnia starosta Krzysztof Habura.

Program zakłada coroczne zabezpieczenie w budżecie powiatu pabianickiego kwoty 150.000 zł.

– W sumie przeznaczamy 750.000 zł na cały okres trwania programu – dodaje starosta. – Zakładamy objęcie leczeniem co najmniej 25 par rocznie.

Możliwość skorzystania z programu będą mieli mieszkańcy powiatu pabianickiego. Mogą się już zgłaszać do Gamety w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 34/36. W Starostwie będą musieli złożyć wniosek kierujący do programu wystawiony przez Gametę. Wniosek będzie wymagał zatwierdzenia finansowania przez urząd.

O przystąpieniu do programu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy będą przyjmowani do momentu osiągnięcia limitu osób.

– Programem zostaną objęte wszystkie osoby spełniające kryteria włączenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zaplanowanych interwencji – dodaje dr Radwan.

Koszt jednej całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi średnio ok. 8.000 zł. Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do 3 prób w wysokości do 5.000 zł każda, nie więcej jednak niż 80 proc. kosztów całej procedury biotechnologicznej.

Koszty uczestników programu obejmowały będą m.in.: wizyty lekarskie przed rozpoczęciem stymulacji, wizyta orzekająca o stanie zdrowia, badania konieczne przed rozpoczęciem stymulacji, nadzór medyczny nad przebiegiem stymulacji, dopłatę do części biotechnologicznej w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem procedury a dofinansowaniem przez powiat pabianicki oraz przechowywanie zamrożonych zarodków.

Przypomnijmy,prace nad powiatowym programem zdrowotnym zaczęły się w 2017 r. po interpelacji ówczesnego radnego powiatowego Marka Gryglewskiego. W 2018 roku powiat podpisał umowę z Łodzią na wykorzystanie łódzkiego programy in vitro. W czerwcu zaczęły się prace nad dostosowaniem go do potrzeb pabianickich, a potem uzyskano pozytywna opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W styczniu 2019 roku Rada Powiatu Pabianickiego podjęła uchwałę o przyjęciu do realizacji programu i zagwarantowała pieniądze w budżecie.