Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie trwała od 7 do 25 września. Odbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Nie będą zabierane z nieruchomości niezamieszkałych czy ogródków działkowych. Można wystawić: zużyty sprzęt AGD i RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki), domowy sprzęt sanitarny, małe zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm), metalowy złom, meble i elementy wyposażenia (wersalki, tapczany, fotele), elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe. Nie będą zabierane: gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje i środki chemiczne, lekarstwa, odpady budowlane, szkło, odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny, kołdry, pierzyny, opakowania po farbach, odpady zielone, odpady zawierające azbest i inne niebezpieczne. Sprawdź harmonogram zbiórki.