Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał wczoraj z aptek Rutinoscorbin. W oświadczeniu pisze: „Przyczyną podjęcia powyższej decyzji było stwierdzenie niedotrzymania standardów produkcyjnych przez jednego z dostawców substancji czynnej”. Producentem leku jest GlaxoSmithKline Pharmaceutical.

„Firma GlaxoSmithKline (GSK) Consumer Healthcare podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu z hurtowni farmaceutycznych, aptek i rynku pozaaptecznego niektórych serii produktów leczniczych Rutinoscorbin oraz partii suplementów diety Rutinoscorvit. Decyzja ta wynika ze stwierdzenia niedotrzymywania standardów produkcyjnych przez jednego z poddostawców firmy, który odpowiadał za proces mikronizacji rutozydu, substancji czynnej stosowanej w produkcji Rutinoscorbinu i Rutinoscorvitu. Sytuacja ta nie wpływa na bezpieczeństwo stosowania preparatów” - pisze na swojej stronie producent. – „Przyjmowanie produktów zgodnie z zaleceniami nie stwarza ryzyka dla pacjentów. GSK zdecydowało się jednak wycofać z hurtowni, aptek i rynku pozaaptecznego produkty, gdyż firma nie akceptuje jakichkolwiek odstępstw od standardów produkcyjnych. W procesie wycofania serii produktów GSK współpracuje z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz organami Inspekcji Sanitarnej. Rutinoscorbin i Rutinoscorvit są w dalszym ciągu dostępne na rynku. GSK kontynuuje produkcję tych preparatów na bazie rutozydu dostarczanego przez innego dostawcę, niezwiązanego z tą sprawą. Firma podjęła już działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu dostaw produktów”.

W wypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań można kontaktować się ze specjalnie uruchomioną infolinią pod numerem telefonu 22 576 95 68, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Koncern GSK wycofuje z obrotu już kolejny lek. W lutym były to pastylki NiQuitin.