Urząd Wojewódzki poinformował, że z Funduszu Dróg Samorządowych może być dofinansowany pabianicki projekt: „Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej”. Dofinansowanie mamy dostać po zatwierdzeniu projektu przez premiera.

- Po raz pierwszy o rządowe pieniądze na ul. Warszawską staraliśmy się bezskutecznie w 2016 roku - wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - W 2019 roku wniosek został złożony ponownie do nowo powstałego Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres prac ma objąć:

- przebudowę nawierzchni ulicy (754 m) wraz z budową ścieżki rowerowej  i chodnika po stronie wschodniej

- przebudowę przejść dla pieszych z ich doświetleniem

- przebudowę skrzyżowań z ulicami Familijną i Nastrojową

- budowę zatok autobusowych

- budowę kanalizacji deszczowej.

Ile to będzie kosztowało?

6 milionów 55 tysięcy złotych.

- Wnioskowaliśmy o dofinansowanie do 80 proc. kosztów – dodaje Klimek. 

Przebudowa Warszawskiej jest uzupełnieniem dla inwestycji "Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów"  oraz umożliwia rozwój osiedla „Widzewska”.