Pobieranie materiału do badań odbywać się będzie w Punkcie Pobrań w Przychodni POZ od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00.

Wyniki odbierzemy następnego dnia w rejestracji Przychodni POZ od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00.

Od poniedziałku 8 czerwca zostanie wdrożona procedura realizacji komercyjnych badań na „CITO”. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 577 005 730 pacjent będzie mógł zgłosić się do Przychodni POZ w godzinach 16.00 – 17.00. Wyniki badań wykonanych na „CITO” po uzgodnieniu z pracownikiem laboratorium, odbierzemy w strefie buforowej przy głównym wejściu do szpitala.

Opłata za badania będzie pobierana w kasie szpitalnej przy rejestracji.

Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza w dalszym ciągu będą wykonywane w godzinach 7.00 – 9.00.